Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin tiedottaa 26.1.2022

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 26.1.2022 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi HR-jaoston työskentelyn edistymisen. Jaoston suurimpia tehtäviä syksyn aikana oli ensimmäisen henkilötietojen siirron valmistelu luovuttavilta organisaatioilta hyvinvointialueelle. Yksi syksyn tehtävistä oli esihenkilöille suunnattu muutosvalmennus, johon osallistui 103 esihenkilöä. Jaosto valmistelee nyt muutosvalmennusta koko henkilöstölle. Valmennukset on tarkoitus aloittaa maaliskuussa 2022. Yhteistyökumppanina valmennuksissa toimii mm. KEVA.

Suomenkielisten kehitysvammaisten erityispalvelut

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen jäsenkunnat kuuluvat Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiriin, jonka tehtäviä hoitaa Eteva-kuntayhtymä. Kaksikieliset ja ruotsinkieliset kunnat ovat lisäksi jäseninä erityshuollon kuntainliitossa, jonka tehtävä on jäsenkuntiensa ruotsinkielisen väestön erityishuollon järjestäminen (Kårkulla samkommun). Nykyiset erityishuoltopiirit lakkautetaan osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta.

Kehitysvammaisten palvelut Uudellamaalla -projektissa on syksyn 2021 ajan käyty hyvinvointialueiden välistä keskustelua ja valmisteltu erityispalveluiden järjestämisen suunnittelua. Asiantuntijaryhmän näkemyksen mukaan erityispalveluiden keskittäminen HUS-yhtymälle tarjoaa parhaat edellytykset palveluiden jatkuvuudelle siirtymävaiheessa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tiedoksi valmistelun tilanteen.

Selvitys työterveyshuollon palvelujen tuottamisesta

Työterveyshuollon yleinen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille vuonna 2023. Liikelaitos Kuninkaantien työterveys on osa Porvoon kaupungin organisaatiota. Porvoon kaupunginhallitus ja Sipoon kunnanhallitus ovat päättäneet esittää Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle, että ne aloittavat yhdessä työterveyshuoltopalvelujen tuottamisen selvityksen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti aloittaa työterveyshuoltopalvelujen tuottamisen selvityksen ehdotetulla tavalla. Selvitys laaditaan alkutalven 2022 aikana, jonka jälkeen asia tuodaan erikseen päätettäväksi kaikissa organisaatiossa.

 

Muut esityslistan asiat merkittiin tiedoksi esitysten mukaisesti. Kokouksessa ei ollut käsiteltävänä lisälistaa.

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. itauusimaa.fi

 

Viimeksi muokattu 27.01.2022