Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin tiedottaa 22.12.2021

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 22.12.2021 

Vuoden 2022 talousarvion valmistelu jatkuu ensi viikolla

Vuoden 2022 talousarvion käsittelyn yhteydessä todettiin, että talousarvion valmisteluvaiheessa ei ole ollut käytettävissä tietoa valtion myöntämästä rahoituksesta hyvinvointialueen ICT-muutokseen. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin haki vuodelle 2022 valtionavusta ICT-muutokseen 15 476 191 euroa, mutta sosiaali- ja terveysministeriön 20.12.2021 antamassa päätöksessä avustusta myönnettiin vain 6 772 508,97 euroa. Tästä syystä väliaikainen valmistelutoimielin päätti jatkaa talousarvion valmistelua vielä ensi viikolla.

Valmistelutoimielin hyväksyi tukipalveluselvityksen johtopäätökset

Porvoon kaupunki ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin ovat selvittäneet yhteisten hallintopalveluiden tuottamista. Porvoon kaupunginhallitus hyväksyi tukipalveluselvityksen johtopäätökset 20.12.2021 ja esittää kaupunginvaltuustolle tukipalveluyhtiön perustamista. Selvityksessä tarkastellaan talous-, palkka-, ICT-, käännös- ja rekrytointipalveluiden tuottamista Porvoon kaupungin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen näkökulmasta. Selvitys sisältää myös yhteisen tukipalveluorganisaation taloudellisen ja toiminnallisen mallinnuksen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyi tukipalveluselvityksen johtopäätökset ja päätti jatkaa hankinnan valmistelua tavoitteena yhteinen tukipalveluyhtiö. Väliaikainen valmistelutoimielin valtuutti puheenjohtajansa sekä ICT-jaoston puheenjohtajan ja hallinto-, talous-, tila- ja tukipalvelujen jaoston varapuheenjohtajan jatkamaan tukipalveluyhtiön valmistelua ja palvelusopimuksen tarkentamista yhteistyössä osapuolten kanssa. Yhtiön osakassopimus ja muut yhtiön omistajuuteen, toiminnan käynnistämiseen ja hallintoon liittyvät asiakirjat sekä palvelusopimus sisältäen palvelujen tarkan määrittelyn ovat edelleen neuvoteltavina ja tuodaan erikseen valmistelutoimielimen päätettäviksi myöhemmin. Lopullisesta tukipalveluyhtiöön ja sen palveluihin sitoutumisesta päättää aluevaltuusto keväällä 2022.

Muut asiat väliaikainen valmistelutoimielin päätti esityslistan mukaisesti. Kokouksessa ei ollut käsiteltävänä lisälistaa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023. itauusimaa.fi

 

Viimeksi muokattu 23.12.2021