Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin tiedottaa 17.12.2021

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 16.12.2021

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti palauttaa vuoden 2022 talousarvion valmisteluun.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen HR-jaoston tehtäviin kuuluu valmistella henkilöstöhallintoon liittyviä ohjeita ja suosituksia henkilöstöä luovuttaville organisaatioille vuodelle 2022. Väliaikainen valmistelutoimielin päätti antaa suosituksia luovuttajaorganisaatioille koskien HR-johtamista. Suositukset sisältävät ohjeita liittyen lomiin, työaikasaldoihin, harkinnanvaraisten vapaiden myöntämiseen ja paikallisten sopimusten tekemiseen luovuttajaorganisaatioissa.

Itä-Uudenmaan kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja on pyydetty nimeämään edustajat valmistelutyön seurantaan. Alueen jokaisella vanhus- ja vammaisneuvostolla on 1–2 paikkaa ja nuorisovaltuutetulla yksi paikka. Väliaikainen valmistelutoimielin vahvisti edustajat esityksen mukaisesti, ja edustajat muilta alueen kunnilta täydennetään viranhaltijatyönä. Toistaiseksi vahvistettiin edustajat Johanna Aaltonen ja Maija Aatelo Porvoosta, Hans Blomberg ja Juha Huotari Sipoosta, Aila Pukkila ja Erja Sihlman Pukkilasta ja Mia Ceder ja Kukka Mäkinen Lapinjärveltä.

Muut asiat väliaikainen valmistelutoimielin päätti esityslistan mukaisesti. Kokouksessa ei ollut käsiteltävänä lisälistaa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

itauusimaa.fi

 

 

Viimeksi muokattu 17.12.2021