Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin tiedottaa 10.1.2022

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen päätökset 10.1.2022

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä Apotin ohjausryhmä toimii Apotin asiakkaiden ylimpänä yhteisenä päätöksentekofoorumina. Koska osa Apotin käyttöönotoista siirtyy hyvinvointialueille, ohjausryhmä on kutsunut edustajat väliaikaisista valmistelutoimielimistä mukaan Apotin ohjausryhmään. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päätti nimetä ohjausryhmään edustajakseen Katja Blombergin, jolla on ohjausryhmässä puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Sitran johtava asiantuntija Joonas Leppänen ja asiantuntija Elina Eerola vierailivat kokouksessa kertomassa organisaation osallistamisen keinoista ja demokratian toteutumisesta päätöksenteossa. Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö sekä Sitra ovat perustaneet hyvinvointialueiden tueksi verkostomaisesti toimivan demokratiateemaryhmän. Itä-Uudenmaan väliaikainen valmistelutoimielin on aiemmin kokouksessaan 29.10.2021 nimennyt ryhmään jäseneksi Ilona Koskenniemen ja varajäseneksi Tiia Gustavsonin. Sitran vetovastuulla toimiva ryhmä keskittyy osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamiseen alueilla.

Muut esityslistan asiat merkittiin tiedoksi esitysten mukaisesti.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

itauusimaa.fi

 

Viimeksi muokattu 11.01.2022