Ilmoitus pöytäkirjan esille panosta, Porvoon-Sipoon kalatalousalue

Ilmoitus pöytäkirjan esille panosta

Porvoon-Sipoon kalatalousalue ilmoittaa, että yleiskokous 27.4.2023 on päättänyt sääntömääräisistä asioista ja hakemuksesta kalastussäätelytoimenpiteistä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Kokouksesta laadittu pöytäkirja liitteineen, pidetään nähtävänä 22.5.-28.6.2023 kalatalousalueen ilmoitustaululla, jota on kalatalousalueen kotisivu https://porvoon-sipoonkalatalousalue.fi/

Se, jota asia koskee, voi jättää oikaisuvaatimuksen kalatalousalueelle, josta ilmenee esittäjän yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on esitettävä kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksiannosta. Tämä ilmoitus julkaistaan 22.5.2023 kalatalousalueen kotisivuilla ja tiedoksisaanti on tapahtunut laskettuna seitsemäntenä (7) päivänä mainitusta päivämäärästä.
Lisätietoja: gabi.lindholm@outlook.com tai puh.: 050-404 2738 arkisin klo. 9-15.

22.5.2023, Porvoon-Sipoon kalatalousalueen hallitus

Viimeksi muokattu 22.05.2023