Ilmoitus päätöksestä – Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Vantaan Energia Oy

 

Hakija: Vantaan Energia Oy

Dnro: ESAVI/2490/2021

Päätösnro: 141/2022      

Asia: Vaarallisen jätteen polttolaitoksen ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Vantaa

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 18.5.–27.6.2022 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Ilmoitus (pdf)

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE

 

Viimeksi muokattu 18.05.2022