Ilmoitus päätöksestä – Ympäristönsuojelulain mukainen päätös: Porvoon jalostamon toiminnan muuttaminen koskien nesteytetyn uusioraaka-aineen käyttöä sekä toiminnan aloittamislupa, Porvoo

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Päätösnro
301/2023
Dnro
ESAVI/15925/2023
Hakija
Neste Oyj

Asia
Porvoon jalostamon toiminnan muuttaminen koskien nesteytetyn uusioraaka-aineen käyttöä sekä toiminnan aloittamislupa, Porvoo

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 23.11.2023-2.1.2024 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Ilmoitus päätöksestä (pdf)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Viimeksi muokattu 23.11.2023