Ilmoitus päätöksestä – Ympäristönsuojelulain mukainen päätös: Muovitehtaiden ympäristölupien mukainen selvitys, Porvoo

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Päätösnro
319/2023
Dnro
ESAVI/26757/2023
Hakija
Borealis Polymers Oy

Asia
Muovitehtaiden ympäristölupien mukainen selvitys, Porvoo

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä
11.12.2023-17.1.2024 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Ilmoitus päätöksestä (pdf)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Viimeksi muokattu 11.12.2023