Ilmoitus päätöksestä – Vesilain mukainen päätös: Luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta poikkeaminen, Sipoo

Vesilain mukainen päätös

Päätösnro
51/2024
Dnro
ESAVI/11155/2023
Hakija
NCC Industry Oy

Asia
Luonnontilaisen lähteen vaarantamiskiellosta poikkeaminen, Sipoo

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 6.3.-12.4.2024 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Ilmoitus (pdf)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Viimeksi muokattu 06.03.2024