Ilmoitus päätöksestä – Rantapenkereen pysyttäminen Hangelbyvikenillä, Sipoo

Vesilain mukainen päätös

Päätösnro
232/2023
Dnro
ESAVI/10362/2023
Hakija
JJBP Finland Oy
Asia
Rantapenkereen pysyttäminen Hangelbyvikenillä, Sipoo

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 7.9.-16.10.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Ilmoitus (PDF)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue

 

Viimeksi muokattu 07.09.2023