Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Spjutsundintie 393

Hotela Oy on tehnyt 4.12.2020 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen erityisen häiritsevästä tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta. Ilmoitus liittyy loma-asuntojen rakennuspaikkojen louhinta- ja murskaustöihin osoitteessa Spjutsundintie 393, Box. Rakennusluvat on myönnetty 7.5.2018.

Tästä voit lukea kuulutuksen (pdf)

 

 

 

Viimeksi muokattu 14.12.2020