Ilmoitus kuulutuksesta – Kuuleminen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta sekä ympäristövaikutusten arvioinnista

Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Uudenmaan kunnat kuuluvat pääosin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueelle, mutta osa kunnista kuuluu osaksi myös Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueelle (Karkkilan kaupunki, Lohjan kaupunki ja Raaseporin kaupunki).

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023–17.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa.

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS

 

Viimeksi muokattu 15.12.2023