Ilmoitus kuulutuksesta, NCC Industry Oy, Linnanpelto, Sipoo

 

Ilmoitus kuulutuksesta (pdf)

Asia

Uudenmaan ELY-keskus on antanut 1.7.2021 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 13 §:n mukaisen päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa. Asian diaarinumero on UUDELY/5800/2021.

NCC Industry Oy:lle annettu päätös koskee kallion louhintaa ja louheen murskausta sekä ylijäämämaiden vastaanottoa ja hyödyntämistä kiinteistöillä Betes Skog 753-402-3-41 ja Berget 753-402-3-47, Linnanpelto, Sipoo.

Nähtävillä pito

Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 1.7.–30.7.2021 Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset, valitse alue Uusimaa.

Linkki kuulutukseen

NCC Industry Oy, Kuulutus, Kallion louhinta ja louheen murskaus sekä ylijäämämaiden vastaanotto ja hyödyntäminen, Linnanpelto, Sipoo (pdf), 1.7.-31.7.2021

Linkki päätökseen

NCC Industry Oy, Päätös, Kallion louhinta ja louheen murskaus sekä ylijäämämaiden vastaanotto ja hyödyntäminen, Linnanpelto, Sipoo (pdf)

 

Viimeksi muokattu 02.07.2021