Hyväksytty ranta-asemakaavan muutos, RA4 Krokholmenin ranta-asemakaava

Valtuusto on päätöksellään 7.12.2020 § 83 hyväksynyt RA4 Krokholmenin ranta-asemakaavan muutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 15. joulukuuta 2020 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Valtuusto

Sipoossa 17.12.2020

Pöytäkirja 07.12.2020 / Pykälä 83

Viimeksi muokattu 21.12.2020