Förslaget till gatuplanen läggs fram – Bastukärr, Långtradarvägen

Förslaget till gatuplanen för Långtradarvägen i Bastukärr som ingår i detaljplanen BA1 hålls enligt 43 § i markanvändnings- och byggförordningen offentligt framlagda under tiden 22.10 -4.11.2020 vid Sibbo kommuns kundtjänst Info i huvudbiblioteket under kundtjänstens öppettider samt på kommunens webbplats.

Eventuella anmärkningar mot gatuplanen ska lämnas in under framläggningstiden till tekniska utskottet i Sibbo kommun, PB 7, 04131 SIBBO eller registrering@sibbo.fi.

Avdelningen för teknik och miljö

Sibbo 22.10.2020

Viimeksi muokattu 07.12.2020