Pysäköintilinjaukset

Pysäköintipolitiikka on olennainen osa taajamien kehitystä, ja pysäköintipolitiikan edistäminen on keskeistä niin taloudellisesti kuin taajamakuvallisesti. Pysäköintilinjauksien tavoitteena on osaltaan tukea kunnan strategiaa kasvutavoitteineen sekä kehittää kuntaa kestävällä tavalla turvaten samalla liikenteen ja pysäköinnin toimivuus. Pysäköintilinjauksia tehtäessä on pyritty huomioimaan pysäköintitarpeiden yleiset muutostrendit ja luomaan juuri Sipoolle sopivia ratkaisuja.

Koko kuntaa koskevien pysäköintilinjausten laatiminen käynnistyi vuonna 2018. Pysäköintilinjausten laadinnan yhteydessä on kartoitettu nykyiset suunnittelukäytännöt, nykyiset pysäköintipaikat ja niiden sijoittuminen sekä haasteita pysäköinnissä. Osana pysäköinnin nykytilan analyysia toteutettiin pysäköintipaikkojen käyttölaskennat Nikkilässä ja Söderkullassa sekä pysäköintikysely asukkaille syksyllä 2018.

Työssä määritetyt tavoitteet ja kehittämistoimet muodostavat pysäköintilinjaukset, joilla kuvataan yhteinen tahtotila pysäköinnin järjestämiseksi ja kehittämiseksi Sipoossa. Pysäköinnin linjaukset ja kehittämistoimenpiteet koottiin seitsemän kehittämiskokonaisuuden alle, jotka ovat pysäköinnin alueelliset suunnitteluperiaatteet ja pysäköintinormit, liityntäpysäköinti, pyöräpysäköinti, pysäköinti-informaatio, pysäköinninvalvonta, sähköautot, yhteiskäyttöautot ja -pyörät sekä keskitetyn, rakenteellisen pysäköinnin edistäminen.

Sipoon kunnanhallitus hyväksyi Sipoon pysäköintilinjaukset 23.11.2020. Pysäköintilinjaukset tarkistetaan ja päivitetään määrävälein, jotta ne vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla sekä tämän päivän että tulevaisuuden tarpeisiin.

Sipoon pysäköintilinjaukset raportti (pdf)