T 7A Pähkinälehdon laajennus, osa A

Asemakaava ja asemakaavan muutos

Tämän kaavatyön T 7A Pähkinälehdon laa­jennusosa A:n tarkoituksena on mahdollistaa Pähkinälehdon asuinalueen laajentu­minen pohjoiseen ja itään. Samalla osa Mt 170 Uutta Porvoon tietä muutetaan asemakaavalla kaduksi. Asemakaavalla muodostuvat korttelit 542-549 niihin liit­tyvine katu-, pysäköinti- ja virkistysalueineen. Asemakaavan muutos koskee T3 Pähki­nälehdon asemakaavan VL-korttelialuetta ja sillä mah­dollistetaan yleinen pysäköintialue ja kadun jatkaminen.

Juhannusruusu

Voimaantulo

Asemakaavamuutos on saanut lainvoiman.

Kuulutus 8.8.2012

Hyväksyminen

 

Valtuusto on päätöksellään 18.6.2012 § 60 hyväksynyt asemakaavamuutoksen.

Kuulutus 28.6.2012

Asemakaavakartta (pdf)

Kaavaselostus (pdf)

Kaavaselostuksen liitteet (pdf)