S 17 B Söderkullan keskusta, Amiraalintie 4

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Söderkullan nykyisen ydinkeskustan kehittyminen tämän päivän vaatimusten tasolle, taajamakuvallisesti soveltuvin keinoin.

Kaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa korkealaatuinen asuin- ja liikerakentaminen Söderkullan keskustan keskeiselle paikalle.

Lainvoima

 

Asemakaava tuli voimaan 9.8.2018.

Kuulutus voimaantulosta (pdf)

Hyväksyminen

 

Valtuusto on päätöksellään 11.6.2018 § 48 hyväksynyt S 17 B Söderkullan keskustan, Amiraalintie 4 asemakaavamuutoksen.

Ote pöytäkirjasta (pdf)

Kuulutus hyväksymisestä 21.6.2018 (pdf)

Hyväksytty kaava-aineisto (pdf):

Kaavakartta (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Selostuksen liitteet (pdf)