B14 Storörenin korttelit 257 ja 259

Asemakaavamuutos

Storörenin kaavamuutostyön tarkoituksena muuttaa alueella voimassa olevaa asemakaavaa toteuttamisen ja ympäristön kannalta paremmaksi kortteleiden 257 ja 259 sekä näiden läheisten katu- ja pysäköintialueiden osalta.

Kaavatyö pohjautuu alueen maanomistajan, Sipoonranta Oy:n kuntaan 1.12.2009 jättämään kaavamuutoshakemukseen. Tavoitteena on muun muassa alueen autopaikkamitoituksen nostaminen tarvetta vastaavaksi ja paikoituksen järjestäminen pääosin maanalaisiin pysäköintisuojiin sekä asuinrakennusoikeudenlisääminen rakennusten uudelleensijoittelulla ja kerroslukua nostamalla.

 

Voimaantulo

Kaava on kuulutettu voimaan 7.7.2011.

B14_Kuulutus voimaantulosta

Hyväksyminen

Sipoon valtuusto on päätöksellään 9.5.2011 57. § hyväksynyt Storörenin asemakaavan muutoksen (B14).

B14_Kaavakartta
B14_Selostus liitteineen

B14 Rakennustapaohje