Nikkilän keskuspuisto ja osallistuva budjetointi

Nikkilän keskuspuisto sijaitsee keskellä Nikkilää, Nikkilän kulttuuri- ja sivistyskeskuksen ympärillä. Keskuspuiston yleissuunnitelma on laadittu keväällä 2020, mikä jälkeen puistoaluetta on kunnostettu alue kerrallaan. 

Keskuspuiston suunnittelussa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa osallistuvan budjetoinnin menetelmää Sipoossa. Osallistuvan budjetoinnin menetelmällä saatiin sipoolaiset mukaan puiston suunnitteluprosessiin sekä ideoimaan ja vaikuttamaan lopputulokseen ja suunnittelun lähtökohtiin. Osallistuva budjetointi ja alueen suunnittelu toteutettiin yhteistyössä Nomaji maisema-arkkitehdit Oy:n ja Et May Oy:n kanssa. 

Nikkilän keskuspuiston toteuttaminen on alkanut  

Nikkilän keskuspuiston on tarkoituksena toimia kaikkien yhteisenä kokoontumispaikka, jossa jokaisella on mahdollisuus viihtyä ja viettää vapaa-aikaa. Alueella on runsaasti erilaisia leikkiin ja pelaamiseen tarkoitettuja pihoja sekä kaikkien käytössä olevia ulkoilulaitteita ja liikuntakenttiä. Samalla puistoalue toimii tärkeänä kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulkureittien solmukohtana Nikkilässä.  

Osallistavan budjetoinnin hankkeen myötä kuntalaiset äänestivät Nikkilän keskuspuistoon seuraavat neljä kohdetta: Kukkiva puisto, Näyttävät istutukset, Monimuotoisuus puisto ja Kirjaston aukio. Näitä kohteita on toteutettu kohde kerrallaan viime vuosien aikana. Näiden puistokohteiden lisäksi Nikkilän kulttuuri- ja sivistyskeskuksen alueella on rakennettu uusia piha- ja oleskelualueita, jotka osaltaan täydentävät puistokokonaisuutta. 

  • Nikkilän Sydämen sivistyskeskuksen laajennuksen yhteydessä toteutettiin uusi koulun piha- ja leikkialue vuonna 2021.
  • Kesällä 2022 valmistui Monimuotoisuus puisto.
  • Syksyllä 2023 alkoi Kukkivan puiston rakentaminen. Kukkivan puisto valmistuu vuoden 2024 aikana. Puistoon on suunniteltu nurmialue, jota reunustaa kukkivat puut ja niittyalueet sekä uudet kulkureitit.
  • Kesällä 2024 käynnistyy Päiväkoti Pikkusydämen pihan laajentaminen sekä uuden Nikkilän keskuspuiston puistoaukion rakentaminen. Päiväkoti laajenee Nikkilän Sydämen suuntaan. Uusi puistoaukio yhdistää Nikkilän Sydämen piha-alueen ja päiväkoti Pikkusydämen väliin jäävän alueen yhdeksi viihtyisäksi kokonaisuudeksi. Rakennusurakan on suunniteltu valmistuvan vuoden 2024 loppuun mennessä.  
  • Kirjaston aukion toteuttamiseen edetään lähivuosien aikana.

Kukkiva puisto 

Kukkiva puisto rakennetaan Eteläisen koulutien ja Puistikkotien kulmaukseen. Puisto rajoittuu lännessä ja etelässä hautausmaata reunustavaan puistoalueeseen. 

Kukkivaan puistoon istutetaan 110 kukkivaa puuta kuten kirsikkapuita ja omenapuita. Kukkivien puiden lisäksi puistoon kylvetään sipulikukkia, kevätesikoita ja metsäniittyä sekä istutetaan esimerkiksi syreenipensaita. Puista, pensaista ja kukista muodostetaan näyttäviä istutusalueita. 

Puistoon rakennetaan uudet kivituhkapintaiset puistokäytävät, jotka valaistaan pollarivalaisimin, sekä luodaan erilaisia oleskelualueita penkki- ja pöytäryhmineen. Lisäksi puistoon on tulossa ajanviettoa ja oleskelua varten puutarhakeinuja, aurinkotuoleja sekä grilli. Puiston keskiosa säilytetään nurmipintaisena. 

Nikkilän keskuspuiston Kukkiva puisto -osion puistosuunnitelmat on hyväksytty teknisessä valiokunnassa 24.1.2023. Kukkivan puiston rakentamisen on tarkoitus valmistua syyskuussa 2024. 

Liite:  

Kukkiva puisto -puistosuunnitelma (pdf)

Monimuotoisuus puisto  

Päiväkoti Pikkusydämen vieressä ja Eteläisen koulutien itäpuolella sijaitseva Monimuotoisuus puisto valmistui kesällä 2022. Sipoolaisten toiveiden ja ideoiden pohjalta puistosta rakennettiin niittyalueiden, istutusten ja erilaisten luonnon materiaalien kokonaisuus. 

Monimuotoisuus puiston pääteemana on monimuotoisuus ja kestävä kehitys, mikä ilmenee puistokasvien ja rakenteiden valinnassa sekä alueen rakentamisessa. Puistoon on tuotu lahotukkeja Ruxin metsästä, ja ne jätetään paikoilleen maatumaan. Kauniisti läpi kesän kukkivat istutukset houkuttelevat monipuolisesti hyönteisiä. 

Keväällä kukkivat omenapuut ja jasmikkeet. Loppukesässä puistossa kukassa ovat muun muassa tädykkeet, kurjenpolvet ja samettikukat. Istutukset toimivat lähioppimisympäristönä, jota pääsee tarkastelemaan luonnonkivistä ja pitkospuista muodostuvaa kulkureittiä pitkin.

Puistoalueen keskellä on uudistettu ja laajennettu urheilukenttä. Alueelle on rakennettu uusia kulkureittejä, ja olemassa ollut kulkuväylä on parannettu. Puisto-osaan on myös lisätty pöytiä ja penkkejä sekä roska-astioita ja pyörätelineitä. Monimuotoisuuspuiston rakennusvaiheessa on huomioitu esteettömyysnäkökulmat niin puistokalusteiden valinnassa kuin kulkuväylien suunnittelussa. 

Nikkilän keskuspuisto sijaitsee päiväkotien ja koulujen läheisyydessä. Oppilaitosten pihoilla on jo leikki- ja liikuntavälineitä, joten Monimuotoisuus puiston on haluttu muodostavan uudenlaisen lisän lasten ja koululaisten lähioppimisympäristöön.  

Alla olevien liitteiden kautta voit tutustua tarkemmin Monimuotoisuus-osion rakentamista ohjaaviin puistosuunnitelmiin. 

Liite: 

Liite 1: R2-1 Puistosuunnitelma 

 

Kuntalaiset äänestivät Nikkilän keskuspuistoon Kukkivan puiston, Näyttävät istutukset, Monimuotoisuuden ja Kirjaston aukion

Eniten ääniä saivat Kukkiva puisto, Näyttävät istutukset, Monimuotoisuus ja Kirjaston aukio. Valmis puistosuunnitelma on nähtävillä tätä linkkiä klikkaamalla.

 

 

Äänestysvaihtoehtojen laajempiin kuvauksiin ja niiden sijainteihin pääset tutustumaan loppuraporttiin klikkaamalla tätä linkkiä.

 

Lämpimät kiitokset äänestykseen osallistuneille!

 

Projekti oli ympäristöministeriön osarahoittama ja osa Kestävä kaupunki –ohjelmaa.

#kestäväkaupunki
@kestavakaupunki

Lisätietoja:

Jere Loikkanen

Suunnittelija

Sipoon kunta

jere.loikkanen (at) sipoo.fi

Seuraa meitä Sipoo rakentaa ja kehittää -Facebookissa!