Nikkilän keskuspuisto ja osallistuva budjetointi

Nikkilän keskuspuiston yleissuunnitelman laadinta toteutettiin Sipoossa ensimmäistä kertaa osallistuva budjetointi -menetelmää hyödyntäen keväällä 2020. Osallistuva budjetointi -menetelmän tavoitteena oli saada kunnan asukkaat mukaan puiston suunnitteluprosessiin siten, että asukkaat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan valintoihin.

 

 

Kuva: Nomaji maisema-arkkitehdit Oy

Nikkilän keskuspuiston ensimmäisen osan rakentaminen alkaa syksyllä

Nikkilän keskuspuiston rakennussuunnittelu on käynnistynyt. Koronajarrusta johtuen puiston rakentamiseen suunniteltu budjetti on aiemmasta poiketen tänä vuonna 200 000 euroa, joten ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan yksi osio puistosta. Päiväkoti Pikkusydämen vieressä ja Eteläisen koulutien itäpuolella sijaitseva ”Monimuotoisuus”-osa on yksi neljästä eniten ääniä saaneista puistovaihtoehdoista viime kevään osallistuva budjetointi -äänestyksessä ja se rakennetaan tulevana syksynä 2021. Konsultiksi valittiin avoimella tarjouskilpailulla oululainen yhdyskunta-alan suunnittelutoimisto Plaana Oy.

Keskuspuisto sijaitsee päiväkotien ja koulujen läheisyydessä. Oppilaitosten pihoilla on jo leikki- ja liikuntavälineitä, joten monimuotoisen puisto-osan on haluttu muodostavan uudenlaisen lisän lasten ja koululaisten lähioppimisympäristöön. Alla esitetty havainnekuva monimuotoisen puisto-osan yleissuunnitelmasta toimii pohjana rakennussuunnittelulle. Havainnekuvasta voi kuitenkin jo tarkastella yleisellä tasolla, mitä kaikkia elementtejä syksyllä ensimmäisenä toteutettavaan puisto-osaan on tarkoitus rakentaa sipoolaisten toiveiden ja ideoiden pohjalta.

Osallistuva budjetointi -menetelmällä laadittuun puistosuunnitelmaan sipoolaiset toivoivat viime keväänä penkkejä, pöytiä ja erityisesti paljon vihreää, puita ja kukkia. Luonto oppimisympäristönä oli myös yksi asukkaiden toive, mikä on huomioitu suunnittelemalla alueelle kapea pitkospuureitti.

Parhaillaan käynnissä olevan puisto-osan rakennussuunnitteluvaihe saattaa tuoda vielä pieniä tarkennuksia yleissuunnitelmassa esitettyihin puistoelementteihin. Kestävän kehityksen mukainen rakentaminen ja esteettömyysnäkökulma toimivat tässä projektissa toimintaa ohjaavina tärkeinä ohjenuorina. Penkkien, pöytien ja kulkureittien esteettömyys on huomioitu osallistamalla esimerkiksi Sipoon vanhus- ja vammaisneuvoston jäseniä virtuaalisessa työpajassa helmikuussa 2021.

Uusi puistokäytävä, oleskelualue ja lisää puistokalusteita

Puisto-osioon rakennetaan uusi kivituhkapintainen puistokäytävä ja nykyinen puistokäytävä kunnostetaan. Puistoalueella sijaitsevaa pelikenttää laajennetaan ja se aidataan kolmilanka-aidalla. Puiston keskiosaan rakennetaan oleskelualue, jonka yhteyteen toteutetaan dynaamisen kasvillisuuden, niittyalueen, pensaiden ja puiden kasvualustat, sekä luonnonkivistä, singelipinnoista ja tasapainoilupuomeista koostuva monimuotoinen aihe.

Puistoon lisätään myös penkkejä, roska-astioita ja pyörätelineitä. Valaistus rakennetaan uuden puistokäytävän varteen ja kentän nykyiset valaisimet siirretään uusille paikoille. Monimuotoisuus-osion suunnitelmassa esteettömyys on huomioitu puistokalusteiden ja väylien suunnittelussa.

Alla olevien liitteiden kautta voit tutustua tarkemmin Monimuotoisuus-osion rakentamista ohjaaviin puistosuunnitelmiin.

Liitteet:

Liite 1: R2-1 Puistosuunnitelma

Liite 2: R2-2 Puistosuunnitelma

Kuntalaiset äänestivät Nikkilän keskuspuistoon Kukkivan puiston, Näyttävät istutukset, Monimuotoisuuden ja Kirjaston aukion

Nikkilän keskuspuiston yleissuunnittelu ja osallistuvan budjetoinnin -pilotti huipentui äänestykseen, joka järjestettiin 11.-24.5.2020 CHAOS Crowd -sovelluksessa ja puhelimitse. Äänestyksessä kuntalaisilla oli mahdollisuus äänestää suosikkejaan 600 000 euron budjetilla. Äänestyksessä saatiin yhteensä 96 ääntä. Suurin osa äänistä annettiin CHAOS Crowd -sovelluksessa, mutta äänestykseen osallistuttiin myös puhelimitse. Eniten ääniä saivat Kukkiva puisto, Näyttävät istutukset, Monimuotoisuus ja Kirjaston aukio. Erityisesti Kukkiva puisto ja Näyttävät istutukset nousivat kuntalaisten suosikeiksi. Valmis puistosuunnitelma on nähtävillä tätä linkkiä klikkaamalla.

 

Äänestysvaihtoehtojen laajempiin kuvauksiin ja niiden sijainteihin pääset tutustumaan loppuraporttiin klikkaamalla tätä linkkiä.

 

Lämpimät kiitokset äänestykseen osallistuneille!

 

Projekti oli ympäristöministeriön osarahoittama ja osa Kestävä kaupunki –ohjelmaa.

#kestäväkaupunki
@kestavakaupunki

Lisätietoja:

Jere Loikkanen

Suunnittelija

Sipoon kunta

jere.loikkanen (at) sipoo.fi

Seuraa meitä Sipoo rakentaa ja kehittää -Facebookissa!