Nikkilän kartanon uudistettu ulkoilupolku

Sipoon Nikkilän keskustan välittömässä läheisyydessä sijaitseva Nikkilän kartanon alue kehittymässä voimakkaasti tulevina vuosina. Alueella on kasvava tarve lähivirkistystä ja ulkoilua tukeville laadukkaille palveluille. Tulevassa asemakaavassa nykyisen ulkoilupolun alue on osoitettu virkistysalueeksi. Ulkoilupolku on tärkeä osa Nikkilän ulkoiluverkostoa.

Hankkeen päätavoitteena on kunnostaa ja laajentaa nykyinen paikoin huonokuntoinen ja katkonainen ulkoilupolun alue, jolloin se tarjoaa laadukkaan ja monimuotoisen lähivirkistysalueen Nikkilän taajaman nykyisille ja tuleville asukkaille. Samalla hanke auttaa säilyttämään ja korostamaan alueen luontoarvoja.

Ulkoilupolun uudistamisen on tarkoitus valmistua kokonaisuudessa syksyn 2021 aikana. Hankkeen toteutuksesta vastaa kunnan Liikuntapalvelut yhdessä Katu- ja viheralueyksikön kanssa.

 

Kunnostettuja ja uusittuja rakenteita, polkuja sekä ulkokuntoiluvälineitä

Helmikuussa 2021 hanke otti askeleen eteenpäin, kun Uudenmaan ELY-keskus myönsi Sipoon kunnalle valtionavustusta 33 750 euroa käytettäväksi Nikkilän kartanon ulkoilupolun uudistamiseen. Nikkilän kartanon ulkoilupolun kunnostus- ja uudistustoimenpiteet kohdistuvat hankesuunnitelman mukaisesti polkuosuuksiin, puron ylittäviin siltoihin, ulkoiluportaisiin sekä ulkokuntolaitteisiin. Myös valaistusta lisätään polkuyhteyksien varrella. Lisäksi ulkoilualueella tehdään erilaisia puuston harvennus- ja raivaustöitä sekä muuta yleistä siistimistyötä.

Nikkilän kartanon ulkoilupolun kunnostustyöt ovat loppusuoralla

Huhtikuussa 2021 käynnistyneet Nikkilän kartanon alueella kulkevan ulkoilupolun kunnostus- ja parannustyöt ovat edistyneet kesän aikana mallikkaasti. Ulkoilupolun varrella kulkevia puurakenteisia portaita ja siltoja on tarpeen mukaan joko kunnostettu tai uusittu. Samalla porras- ja siltaosuuksiin on lisätty liikkumista tukevia ja turvallisuutta edistäviä puisia kaiteita. Paikoin huonokuntoisia ja katkonaisia polkuosuuksia on paranneltu käyttäjäystävällisemmiksi erilaisin kunnostustoimenpitein. Lisäksi peltojen keskellä sijaitsevan metsäsaarekkeen ulkokuntoilupaikan huonokuntoisia kuntoiluvälineitä on uusittu.

Nikkilän kartanon ulkoilupolun kunnostus- ja parannustöiden viimeistely jatkuu vielä syksyn 2021 aikana. Luvassa on muun muassa erilaisia raivaus- ja siistimistöitä sekä polkupintojen tasaamista. Lisäksi nykyistä metsäsaarekkeeseen pellon poikki kulkevaa polkuyhteyttä on tarkoitus syksyn aikana siirtää tulevassa asemakaavassa osoitetun asuinrakentamisen tieltä hieman pohjoisemmaksi.

Lisätietoja:

Kari Ojamies, Kunnanpuutarhuri, kari.ojamies (at) sipoo.fi

Seuraa meitä Sipoo rakentaa ja kehittää -Facebookissa!