Sipoonrannan maisemointi

 

Sipoonrannan maa-alueet palautuivat takaisin Sipoon kunnan omistukseen Sipoonranta Oy:ltä vuonna 2019 ja alue päätettiin maisemoida. Sipoonrannan itäpuolen maisemointiprojektin vastaanotto oli kesäkuussa 2019.

 

 

 

 

Sipoonrannan maa-alueet palautuivat takaisin Sipoon kunnan omistukseen Sipoonranta Oy:ltä

Kunnanhallitus päätti Etelä-Sipoossa meren rannalla sijaitsevaa Sipoonrantaa koskevien maankäyttösopimusten purkamisesta kokouksessaan tammikuussa 2019. Maankäyttösopimuksen purkamiseen päädyttiin Sipoonranta Oy:n kanssa käydyissä neuvotteluissa. Neuvottelut käytiin hyvässä hengessä ja niissä sovittiin maankäyttösopimuksen purkamisen lisäksi alueen maisemoinnista.

Neuvottelut maankäyttösopimuksesta alkoivat sen jälkeen, kun Sipoonranta Oy, jossa Skanska on vähemmistöosakkaana, pyysi kunnalta toistamiseen lisäaikaa alueen loppuun rakentamiseksi. Kunta myönsi ensimmäisen kerran lisäaikaa vuonna 2013, jolloin lisäaikaa myönnettiin vuoden 2021 loppuun asti.

Sipoonrannan ympäristön maisemointi

Sipoon kunta järjesti asukkaille keskustelutilaisuuden suunnitelmasta maisemoida Sipoonrantaa. Rakennusyhtiö Skanskan tilaamaan maisemointisuunnitelmaan sisältyi muun muassa tonttialueiden siivous, tasaus murskeella tarvittavin osin sekä kylväminen niittysiemenseoksella. Suunnitelmaan kuului myös kivetyksen rakentaminen satama-altaan päätyyn sekä puiden ja pensaiden istutuksia. Sipoonrannan alueelle tasattiin myös pysäköintialue.

Kunnan asukkailla oli mahdollisuus tutustua tarkemmin maisemointisuunnitelmaan ja kommentoida sitä keskustelutilaisuudessa (20.11.2018). Asukkaiden palautteet kirjattiin ylös tilaisuudessa ja ne otettiin huomioon maisemointisuunnitelman jatkotyöstössä.

Läsnä keskustelutilaisuudessa olivat muun muassa kunnanjohtaja Mikael Grannas, edustajat Sipoonranta Oy:stä sekä kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Vestman ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Kaj Lindqvist.