Vireillä olevat ranta-asemakaavat

Maanomistajalla on oikeus laadituttaa ranta-asemakaava omistamalleen ranta-alueelle. Ennen suunnittelun aloittamista on maanomistajan oltava yhteydessä Sipoon kunnan kaavoituspäällikköön. Kunta ohjaa ranta-alueiden kaavoitusta ja kaavan hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto.
Meren tai vesistön rantavyöhykkeelle ei yleensä saa rakentaa ilman ranta-asemakaavaa tai sellaista yleiskaavaa, jonka on erikseen todettu kelpaavan rakennusluvan perusteeksi. Myös korjaus- ja täydennysrakentaminen edellyttää kaavan noudattamista.

Sipoon rannikolle on laadittu Saariston ja rannikon osayleiskaava, joka ohjaa rakentamista alueellaan.

Sipoon kunnassa ei ole tällä hetkellä vireillä yhtään ranta-asemakaavaa.