Liittymismaksu, perusmaksu ja käyttömaksutaksa

Mitä liittyminen kunnalliseen vesi- ja viemärilaitokseen maksaa?

Taksat 1.1.2018 alkaen

Vesi- ja viemärilaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja. Lisäksi laitoksella on erillinen palvelumaksuhinnasto.

Liittymismaksu

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen vesi- ja viemärijohtoverkostoon. Liittymismaksut ovat arvonlisäverovapaita.

Liittymismaksun määräytyminen:

A PIENTALOKIINTEISTÖT

Omakotitalot, paritalot ja vapaa-ajan rakennukset

Liittymismaksu peritään maksuluokittain kiinteistön koon (tontilla/rakennuspaikalla olevien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala) ja palvelujen käytön perusteella. Liittymismaksut on laskettu valmiiksi, kts. alla . Mikäli kerrosala myöhemmin kasvaa niin että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan, peritään lisäliittymismaksu.

Maksuluokassa 1, jolloin kerrosala on <101 m2 liittymismaksu vesilaitokseen on 1 210 euroa ja viemärilaitokseen 1 373 euro, yhteensä 2 583 euroa.

Maksuluokassa 2, jolloin kerrosala on 101-200 m2 liittymismaksu vesilaitokseen on 2 268 euroa ja viemärilaitokseen 2 574 euroa, yhteensä 4 842 euroa.

Maksuluokassa 3, jolloin kerrosala on >200 m2 liittymismaksu vesilaitokseen on 3 402 euroa ja viemärilaitokseen 3 861 euroa, yhteensä 7 263 euroa.

Pientalokiinteistöille, jotka eivät ole vesihuoltolain eivätkä rakennusluvan ehtojen mukaan velvollisia liittymään vesihuoltoverkostoon, myönnetään 10 % alennus liittymismaksusta, jos kiinteistö liitetään rakennettuun vesihuoltoverkostoon johtojen valmistumista seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

B MUUT KIINTEISTÖT

Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti:

L = A * k * y
L = liittymismaksu
A = rakennusluvan tai muun luotettavan selvityksen mukainen kerrosala
k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaisesti
Rivitalot ja kytketyt pientalot 4
Muut kuin rivitalot ja pientalot 3
Teollisuushallit
– alle 1001 m2 kerroin 2
– 1001 m2 ylittävä osuus kerroin 1
y = yksikköhinta, vesilaitos 2,52 euroa ja viemärilaitos 2,86 euroa

Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Mikäli kerrosala myöhemmin muuttuu vähintään 10 %, peritään muutosta vastaava lisäliittymismaksu.

C KESÄVESIJOHTO JA TILAPÄISET LIITTYMÄT

Kesäveden liittymismaksu on 675 euroa ja perusmaksu 59,85 euroa. Käytetyt vesikuutiot laskutetaan normaalin hinnaston mukaisesti.
Tilapäisistä työmaaparakeista ei peritä liittymismaksua, jos maksu tulee perittäväksi pysyvästä rakennuksesta.

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella seuraavasti:

Kun mittarin koko on 7-20 mm (omakotitalot) on veden perusmaksu 111,75 euroa/vuosi ja jäteveden 165,76 euroa/vuosi, yhteensä 277,51 euroa/vuosi.

Kun mittarin koko on 25-32 mm (muut kiinteistöt) on veden perusmaksu 659,18 euroa/vuosi ja jäteveden 1006,19 euroa/vuosi, yhteensä 1665,37 euroa/vuosi.

Kun mittarin koko on 40- mm (muut kiinteistöt) on veden perusmaksu 1534,43 euroa/vuosi ja jäteveden 2297,77 euroa/vuosi, yhteensä 3832,20 euroa/vuosi.

Hintoihin sisältyy arvonlisävero 24 %.

Muita liitäntäkustannuksia

Veloitetaan voimassa olevan palvelumaksuhinnaston mukaisesti.

Käyttömaksu

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä.

Käyttömaksut ovat:

Vesi:        1,35 (alv 0%) 1,67 (alv 24%) euroa/m3
Jätevesi: 1,92 (alv 0%) 2,38 (alv 24%) euroa/m3

Yhteensä 3,27 (alv 0%) tai 4,05 (alv 24%) euroa/m3 mikäli kiinteistö on liittynyt sekä vesi- että jätevesiverkostoon.

Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.

Poikkeukset

Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut määrää erityistapauksissa Sipoon Veden johtokunta. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettujen liittyjien maksuja.

Viivästymiskorko ja perimiskustannukset

Intrum Oy hoitaa Sipoon Veden maksukehotukset ja perii 5 euroa jokaisesta lähettämästään maksukehotuksesta. Viivästyskorko on kulloinkin voimassaoleva korkolain mukainen korko. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimistoimenpiteistä aiheutuneiden kustannusten mukaan.