Tietotekniikan opastusta senioreille Uudellamaalla

ENTER ry on Uudellamaalla toimiva senioreiden yhdistys. Tarjoamme henkilökohtaista ja maksutonta opastusta tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä. Enterin opastajina toimivat vapaaehtoiset itsekin eläkkeellä olevat ihmiset. Kun opastaja ja opastettava ovat samaa ikäluokkaa, on helpompaa löytää yhteinen kieli ja harjoitella hyödyntämään nykytekniikkaa ja sähköisiä palveluita. Opastuspaikkoina toimivat alueella mm. monet kirjastot, palvelukeskukset ja palvelutalot. Lisätietoa opastuspaikoista löytyy sivuilta www.entersenior.fi/enter-opastaa/opastuspaikat/

Toiminnan tavoitteena on auttaa ikääntyneitä ihmisiä tietotekniikan käytössä, lisätä heidän digitaalista osallisuuttaan ja estää syrjäytymistä. Yhdistyksen keskeisimpiä toimintamuotoja ja keinoja ovat vapaaehtoisvoimin toteutettu henkilökohtainen vertaisopastus, tietotekniikkaan liittyvät tietoiskut sekä vaikuttamistyö yhteistyössä moninaisten toimijoiden kanssa. Toiminnan kohderyhmänä ovat Uudenmaan alueella asuvat seniorit.

ENTER ry toimii ikäihmisten tietotekniikkayhdistyksenä avoimesti ja sitoutumattomana, vapaaehtoistoimintaa kunnioittavana ja senioreita innoittavana toimijana. Nämä ovat arvoja ja lähtökohtia, jotka ovat läsnä kaikessa yhdistyksen toiminnassa. ENTER ry on perustettu vuonna 1997.

www.entersenior.fi

Yhteystiedot

Sähköposti

info@entersenior.fi

Puhelin

Verkkosivu