Stage- teatteritaiteen perusopetus

Sipoon kunnan teatteritaiteen perusopetusta toteuttaa Musiikkiopisto Sipoossa Lilla Villanin tiloissa.