Sotainvalidin sairausapulisä

Vähintään 20 prosentin invalidilla on mahdollisuus hakea korvausta muista kuin korvatuista vammoista tai sairauksista johtuvien ns. siviilisairauskulujen perusteella. Tällöin korvaus maksetaan sairausapulisänä. Invalidin omien kulujen lisäksi sairausapulisässä voidaan ottaa huomioon myös elinkoron korotukseen oikeuttavan omaisen sairauskulut.

Sairausapulisä on toimeentulosidonnainen. Hyvätuloisille on tästä syystä määrätty omavastuu. Omavastuuta ei määrätä, jos bruttotulot ilman sotavammakorvauksia jäävät

• yksinäisellä henkilöllä alle 18 100 euroa

• aviopuolisoilla yhteenlaskettuna alle 29 400 euroa.

Omavastuuta ei määrätä, jos bruttotulot ilman sotavammakorvauksia jäävät tulorajojen alle. Jos hakijan tai hakijan ja puolison yhteenlasketut vuosibruttotulot ovat 67 300 euroa tai enemmän, sairausapulisää ei voi saada.

Sairausapulisän muodossa korvattaville kustannuksille on asetettu ylärajat. Tällä hetkellä ne ovat:

• työikäisellä 3 577,36 euroa ja

• eläkeikäisellä 3 372,80 euroa.

Sairausapulisää ei ole yleensä mahdollista saada, jos vuotuiset kulut jäävät alle 130 euron. Sairausapulisään oikeuttavien kulujen tulee yleensä olla lääkäri-, lääke-, sairaalahoito-, hammashoito-, silmälasi- ja kuulokojekuluja.

Lisäksi voidaan korvata kodinhoitokuluina, esim. siivous, lumityöt, puiden pilkkominen, mattojen ja liinavaatteiden pesu, enintään 100 euroa kuukaudessa.

Sairausapulisää voi hakea vain jo maksettujen kulujen perusteella oheisella lomakkeella.

On suositeltavaa kerätä kulutositteita pidemmältä ajalta ja hakea sairausapulisää esimerkiksi kerran tai kahdesti vuodessa. Valtiokonttorilta veloitettavat kustannukset saavat kuitenkin olla korkeintaan puolitoista vuotta vanhoja.

Osalle jo aiemmin sairausapulisää saaneista invalideista Valtiokonttori maksaa sairausapulisää kuukausittain ennakkona.

Jos saajan todelliset kulut ovat selvästi saatua ennakkoa suuremmat (vähintään 15 % tai 100 euroa), voi Valtiokonttorilta hakea kuittien avulla puuttuvaa osaa jälkikäteen. Vertailujakso on kalenterivuosi, mutta isojen kustannusten perusteella voi ylimenevää osaa hakea aikaisemminkin.

Lomakkeen toimitustiedot

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 VALTIOKONTTORI

Yhteystiedot

Sähköposti

sove.info@valtiokonttori.fi

Puhelin