Sotainvalidin sairaanhoito - yleisen terveydentilan tarkastus

Sotainvalidilla, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia, on mahdollisuus käydä Valtiokonttorin kustannuksella yleistä terveydentilaa koskevassa tarkastuksessa. Tarkastus käsittää vain maksusitoumuksessa ilmoitetut tutkimukset.

Valtiokonttori korvaa yleisen terveydentilan tarkastuksen kerran kalenterivuodessa.

Suosittelemme hakemaan maksusitoumuksen Valtiokonttorilta etukäteen oheisella lomakkeella.

Maksusitoumus on voimassa toistaiseksi, joten sitä ei tarvitse hakea vuosittain uudestaan.

Lomakkeen toimitustiedot

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 VALTIOKONTTORI

Yhteystiedot

Sähköposti

sove.info@valtiokonttori.fi

Puhelin