Sotainvalidin sairaanhoito - hoitokulujen korvaaminen

Sotainvalidille maksetaan sotavammana korvatun vamman tai sairauden vuoksi tarpeellinen sairaanhoito.

Lisäksi vähintään 10 %:n invalidille korvataan:

  • yleisen terveydentilan tarkastus
  • erikoistutkimus
  • jalkahoito
  • pienapuvälineet

Valtiokonttori korvaa vammojen ja sairauksien vuoksi tarpeelliset tutkimukset

  • hoidot
  • lääkkeet
  • apuvälineet

Sairaanhoitona korvattavien kustannusten tulee olla kohtuullisia ja hoitotavoitteiden kannalta asiallisia. Valtiokonttori maksaa tällöin myös hoidon hankkimisesta aiheutuneet välttämättömät matkakustannukset.

Jos invalidi on itse maksanut kulut, on oheinen hakemus toimitettava alkuperäisine kuitteineen Valtiokonttoriin viimeistään vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona kulut on maksettu.

Valtiokonttorille pitäisi esittää mahdollisimman tarkka selvitys hoidon perusteista ja kustannuksista.

Lomakkeen toimitustiedot

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 VALTIOKONTTORI

Yhteystiedot

Sähköposti

sove.info@valtiokonttori.fi

Puhelin