Sotainvalidin sairaanhoito - erikoistutkimus

Valtiokonttorilta on mahdollista saada maksusitoumus erikoistutkimukseen, jos yleistarkastuksen perusteella tai muuten on aihetta epäillä sairautta, joka edellyttää tutkimuksia.

Jo todettujen sekä hylättyjen sairauksien tai vammojen tutkimuksiin ei maksusitoumusta myönnetä.

Suosittelemme hakemaan maksusitoumuksen aina etukäteen oheisella lomakkeella, jolloin tutkimuksen suorittaja voi velkoa kustannukset suoraan Valtiokonttorilta.

Lomakkeen toimitustiedot

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 VALTIOKONTTORI

Yhteystiedot

Sähköposti

sove.info@valtiokonttori.fi

Puhelin