Sotainvalidin kuoleman jälkeiset korvaukset - toimeentulon ja varallisuuden selvityslomake

Kertakaikkisen korvauksen ja lisähuoltoeläkkeen hakemiseen liittyvä selvitys

Lomakkeen toimitustiedot

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 VALTIOKONTTORI

Yhteystiedot

Sähköposti

sove.info@valtiokonttori.fi

Puhelin