Sotainvalidin asunnon muutostöiden korvaaminen

Vähintään 10 prosentin sotainvalidilla on mahdollisuus saada Valtiokonttorilta korvaus asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvista laitteista ja välineistä.

Muutostyön korvaamisen edellytyksenä on, että invalidilla on toiminta- ja liikuntakykyä haittaava vamma tai sairaus, jonka vuoksi muutostyö on välttämätön ja tarkoituksenmukainen. Tarvetta arvioitaessa otetaan huomioon myös siviilivammat ja -sairaudet.

Korvattaviksi voivat tulla esimerkiksi

 • kynnysten poistaminen
 • asunnon ovien levennys
 • tukitankojen asentaminen
 • wc:n ja peseytymistilojen rakentaminen ja niiden vesi- ja viemärityöt
 • sähkökatkaisijoiden ja pistorasioiden sijoituksen muuttaminen
 • puulämmityksen vaihtaminen sähkö- tai öljylämmitykseen.

Uudisrakentamista ei korvata.

Vuonna 2020 korvausten enimmäismäärät ovat:

 • muutostöiden korvattavuus kolmen vuoden aikajaksolla 13 620 euroa
 • asunnon muutostöiden ja peruskorjausten yhteenlaskettu enimmäismäärä kolmen vuoden aikajaksolla 25 090 euroa

Peruskorjaustyöt

Peruskorjauksen luonteisia töitä voidaan korvata, jos:

 • invalidilla on vamman tai sairauden aiheuttama tarve asunnon muutostöihin
 • peruskorjaus edesauttaa invalidin kotona selviämistä ja siirtää odotettavissa olevaa laitoshoitoon joutumista
 • korjaus on asumisen tai terveyden säilymisen kannalta välttämätön ja kokonaisuutena tarkasteltuna tarkoituksenmukainen

Hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn selvittämiseksi Valtiokonttori pyytää tarvittaessa lääkärinlausunnon.

Korjauksen välttämättömyys ja tarkoituksenmukaisuus selvitetään tarvittaessa rakennustarkastajan lausunnolla.

Korvausta asunnon muutostöiden tekemiseksi voi hakea oheisella lomakkeella tai lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen.

Lomakkeen toimitustiedot

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 VALTIOKONTTORI

Yhteystiedot

Sähköposti

sove.info@valtiokonttori.fi

Puhelin