Sotainvalidien elinkoron oikaisu

Elinkorko on vamman tai sairauden perusteella kuukausittain maksettava peruskorvaus. Sen suuruus riippuu lääketieteellisesti arvioitavasta työkyvyttömyysasteesta eli invaliditeettiprosentista.

Elinkoron saamisen edellytyksenä on, että Valtiokonttori on määritellyt korvattavista vammoista tai sairauksista johtuvan työkyvyttömyysasteen vähintään 10 prosentiksi.

Valtiokonttorin päätös työkyvyttömyysasteen suuruudesta on perusedellytyksenä myös muiden sotilasvammakorvausten saamiselle.

Lomakkeen toimitustiedot

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 VALTIOKONTTORI

Yhteystiedot

Sähköposti

sove.info@valtiokonttori.fi

Puhelin