Sotainvalidien ateriapalvelu Ruotsissa

Tulostettava hakemuslomake Valtiokonttorille ateriapalvelun saamiseksi Ruotsissa

Lomakkeen toimitustiedot

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 VALTIOKONTTORI

Yhteystiedot

Sähköposti

sove.info@valtiokonttori.fi

Puhelin