Ruoppaus- ja niittoilmoitus

Ruoppauksesta tai vesikasvien koneellisesta poistamisesta on tehtävä ilmoitus. Ilmoituksen perusteella arvioidaan toimenpiteen luvantarve ja viranomainen voi antaa tarkempia ohjeita toimenpiteen toteuttamista varten.