Rakennusvalvonnan palvelutaksa

Arkisto- ja kopiointipalveluista sekä erinäisistä toimenpiteistä

perittävät palvelumaksut