Opetushallituksen koulukuljetusopas

Jokaisena koulupäivänä koulukuljetuksissa on yli 100 000 esi- ja perusopetuksen oppilasta. Päivittäisissä koulukuljetuksissa liikkuu tuhansia linja-autoja ja takseja. Koska monet koulukuljetukseen vaikuttavat säännökset ovat muuttuneet, opas on ollut tarpeellista uudistaa. Edellinen koulukuljetuksia koskeva opas ilmestyi vuonna 2011.

Oppaan tarkoituksena on antaa tietoja ja ohjeita, joita opetuksen järjestäjät ja koulut sekä liikennöitsijät ja koululaisajoneuvonkuljettajat tarvitsevat koulukuljetusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Opas on hyödyllinen myös oppilaiden huoltajille.

Oppaan uudistamiseen ovat osallistuneet Opetushallituksen, Liikenneturvan, Kuntaliiton, Poliisin, Linja-autoliiton, Suomen Taksiliiton, Traficomin ja Suomen Vanhempainliiton edustajat.