Kuntoutus - sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutus

Vaikeavammaisten sotainvalidien puolisoilla, sotainvalidia hoitaneilla leskillä ja sotaleskillä (kaatuneiden lesket) on mahdollisuus päästä valtion varoin kuntoutukseen. Kuntoutukseen oikeutettuja ovat:

  • vaikeavammaisten sotainvalidien puolisot, kun sotainvalidien haitta-aste on vähintään 50 %
  • vaikeavammaisten sotainvalidien lesket, kun sotainvalidien haitta-aste on ollut sotainvalidin kuollessa vähintään 40 %
  • sotalesket

Lomakkeen toimitustiedot

Sotilasvamma- ja veteraaniasiat
PL 60
00054 VALTIOKONTTORI

Yhteystiedot

Sähköposti

sove.info@valtiokonttori.fi

Puhelin