Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän tehtävänä on yleiseen vesilaitostoimintaan kuuluvien palveluiden tuottaminen ja myynti.

Hankimme raakavettä ja jalostamme siitä korkealaatuista talousvettä. Toimitamme talousveden jäsenkuntiemme sekä muiden sopimusasiakkaiden jakeluverkkoihin häiriöttömästi.

Toimimme aktiivisesti käytössä olevien pohjavesien puhtaana säilyttämiseksi ja niiden antoisuuden turvaamiseksi. Huolehdimme toiminta-alueemme riittävän laadukkaasta vesihuollosta yhdessä kumppaneidemme kanssa asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti ja kestävää kehitystä edistäen.