Jätevesijärjestelmän valintaopas

Opas haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn soveltuvien jätevesijärjestelmien valintaan erityyppisille kiinteistöille ja käyttäjille. Opas painottaa vesiensuojelullisia ja oman lähiympäristön huomioivia näkökohtia.