Eettiset periaatteet

Sipoon kunnalle on määritelty eettiset periaatteet, jotka kunnanhallitus hyväksyi 22.1.2024. Kunta on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan hyväksyttyjä eettisiä periaatteita.

Eettisten periaatteiden tarkoituksena on edistää eettistä toimintaa, estää epäeettistä tapaa toimia ja pyrkiä selkeyttämään sallitun ja kielletyn toiminnan rajoja. Eettiset periaatteet ohjaavat kunnan toimintaa laajemmin kuin lait ja säädökset määräävät.