Valtuusto teki periaatepäätöksen mallista Sipoon tulevaksi luottamuselinorganisaatioksi

Mallin mukaan Sipoolla olisi jatkossa kunnanhallituksen alla viisi valiokuntaa ja Sipoon Vesi -liikelaitoksen johtokunta.  Nykyään sivistysvaliokunnassa käsiteltävät varhaiskasvatuksen ja opetuksen asiat sekä vapaa-ajan ja kulttuurin asiat käsiteltäisiin kolmessa eri valiokunnassa: varhaiskasvatusvaliokunnassa, opetusvaliokunnassa ja arjen ja vapaa-ajan valiokunnassa. Tekninen valiokunta ja rakennus- ja ympäristövaliokunta jatkaisivat ennallaan.

Lisäksi toimieliminä olisivat tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta, maankäyttö- ja elinkeinojaosto sekä suomenkielinen koulutusjaosto ja ruotsinkielinen koulutusjaosto. Uuden mallin etuina nähdään se, että se vastaa nykyistä paremmin kunnan henkilöstöorganisaatiota, mikä selkeyttää päätöksentekoprosesseja.

Toimielinten nimet eivät ole lopullisia, vaan nimet on tarkoitus vahvistaa aikanaan hallintosäännön hyväksymisen yhteydessä. Esimerkiksi arjen ja vapaa-ajan valiokunnalla on mallissa myös toinen nimitysvaihtoehto hyvinvointi- ja kulttuurivaliokunta.

Luottamushenkilöorganisaation muutoksen taustalla on hyvinvointialueuudistus. Kunta uudisti ensin viranhaltijaorganisaation 1.5.2023 alkaen, ja nyt luottamushenkilöorganisaatiota tarkastellaan uudelleen. Tarkoituksena on, että uusi luottamushenkilöorganisaatio astuisi voimaan, kun seuraavissa kuntavaaleissa valittava uusi valtuusto aloittaa työnsä 1.6.2025 alkaen.

Viimeksi muokattu 03.06.2024