Sipoossa myönnettiin 2000 euron toimintatukia 190 yksinyrittäjälle  

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti huhtikuussa 2020 yksinyrittäjille jaettavan 2000 euron toimintatuen koronaepidemian vaikutusten vähentämiseksi. Tukien käsittely ja myöntäminen annettiin tehtäväksi kunnille. Tukien hakuaika päättyi 30.9.2020. Sipoon tuet käsiteltiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan kehittämisyhtiön Keuken kanssa.

Elinkeinopäällikkö Elina Duréault kertoo, että tuki myönnettiin 84 prosentille hakijoista.

-Tukien käsittely oli intensiivinen jakso, mutta olen hyvin iloinen, että pystyimme tukemaan 190 koronapandemiasta kärsivää sipoolaista yksinyrittäjää, Duréault sanoo.

Hylätyt hakemukset eivät täyttäneet tuen myöntämisperusteita. Yleisimpiä syitä hylkäävien päätösten taustalla olivat esimerkiksi se, ettei yritystoiminnan katsottu olleen kannattavaa ennen koronaepidemiaakaan ja se, ettei hakijan katsottu olevan päätoiminen yrittäjä. Osalla taas liiketoiminnassa tai laskutuksessa ei ollut tapahtunut vaadittua 30 prosentin vähenemistä.

Isommille yrityksille tukia ovat koronakriisin aikana myöntäneet Business Finland ja ELY-keskukset. Business Finlandin kautta tukia myönnettiin 49 sipoolaiselle yritykselle. ELY-keskuksen kautta tukia jaettiin 84 sipoolaiselle yritykselle.

Viimeksi muokattu 05.07.2022