Sipoon pysäköintilinjaukset hyväksytty 

– Pysäköintilinjauksien tavoitteena on osaltaan tukea kunnan strategiaa kasvutavoitteineen sekä kehittää kuntaa kestävällä tavalla turvaten samalla liikenteen ja pysäköinnin toimivuus, kertoo liikennesuunnittelija Eva Lodenius. Pysäköintilinjauksia tehtäessä on pyritty huomioimaan pysäköintitarpeiden yleiset muutostrendit ja luomaan juuri Sipoolle sopivia ratkaisuja.

Työssä määritetyt tavoitteet ja kehittämistoimet muodostavat pysäköintilinjaukset, joilla kuvataan yhteinen tahtotila pysäköinnin järjestämiseksi ja kehittämiseksi Sipoossa. Pysäköinnin linjaukset ja kehittämistoimenpiteet koottiin seitsemän kehittämiskokonaisuuden alle, jotka ovat pysäköinnin alueelliset suunnitteluperiaatteet ja pysäköintinormit, liityntäpysäköinti, pyöräpysäköinti, pysäköinti-informaatio, pysäköinninvalvonta, sähköautot, yhteiskäyttöautot ja -pyörät sekä keskitetyn, rakenteellisen pysäköinnin edistäminen.

Kaua ja pysäköintipaikkoja. Kyltti, jossa lukee Varattu sähköautoille.

Linjauksissa muun muassa liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen ja pysäköinnin valvonnan pilotointi 

Linjauksissa määriteltiin neljä erilaista alueellista pysäköintivyöhykettä, joilla ohjataan pysäköinnin suunnittelua eri alueilla. Ne ovat tiiviin rakentamisen palveluiden ja tehokkaan joukkoliikenteen vyöhyke, taajamamaisen asumisen vyöhyke, tulevaisuuden tehokkaan joukkoliikenteen vyöhyke sekä erityisalueet. Vyöhykkeillä on erilaiset periaatteet pysäköinnin mitoitukselle ja suunnitteluratkaisuille johtuen alueiden erilaisista ominaisuuksista.

Liityntäpysäköinnin kehittämistoimina nostettiin esille esimerkiksi autojen ja pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen ja liityntäpysäköinnin kehittäminen yhteistyössä kaupallisten toimijoiden kanssa. Pyöräpysäköinnin kehittämistoimiksi kirjattiin muun muassa yleisten pyöräpysäköintipaikkojen lisääminen ja olemassa olevien laadun parantaminen.

Linjauksissa esitettiin myös lisättäväksi tietoa, viestintää ja tiedottamista pysäköintiasioista kunnan kanavissa. Pysäköinninvalvontaa pilotoidaan erityiskohteissa. Lisäksi esitettiin selvitettävän pysäköinninvalvonnan laajempaa toteuttamista yhteistyössä naapurikuntien kanssa.  Sähköautojen osalta kehittämistoimenpiteeksi kirjattiin suunnitelman laatiminen uuden lakiesityksen mukaisten sähköautojen latauspisteiden toteuttamisesta kunnan omien rakennusten yhteyteen ja periaatteiden määrittäminen latauspisteiden käytölle.

Pysäköintilinjaukset tarkistetaan ja päivitetään määrävälein, jotta ne vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla sekä tämän päivän että tulevaisuuden tarpeisiin.

Asukaskysely pysäköinnistä

Pysäköintilinjausten laadinnan yhteydessä on kartoitettu nykyiset suunnittelukäytännöt, nykyiset pysäköintipaikat ja niiden sijoittuminen sekä haasteita pysäköinnissä. Osana pysäköinnin nykytilan analyysia toteutettiin pysäköintipaikkojen käyttölaskennat Nikkilässä ja Söderkullassa sekä pysäköintikysely asukkaille syksyllä 2018.

Autoja pysäköitynä parkkialueella. Merkki, jossa lukee 12 h.

Asukaskyselyyn vastasi 480 henkilöä ja kyselyn perusteella suurimmat pysäköinnin kehittämistarpeet liittyvät liityntäpysäköintiin. Jopa hieman yli 70 % vastaajista piti liityntäpysäköintipaikkamäärää riittämättömänä niin autoille kuin pyörille. Asukaskyselyn toteuttamisen jälkeen uusia liityntäpysäköintipaikkoja on jo rakennettu reilusti lisää.

Muu pysäköinnin kehittäminen jakoi mielipiteitä. Osa toivoi lisää pysäköintipaikkoja, jotta vapaa paikka olisi aina mahdollista löytää helposti.  Osa toivoi kävely- ja pyöräilyolosuhteiden parantamista, jotta liikkuminen muutoin kuin autolla olisi mahdollista. Myös tarve pyöräpysäköintipaikoille erityisesti palveluiden yhteydessä nousi kyselyssä esille. Ongelmaksi koettiin myös se, että taloyhtiöiden käytössä on liian vähän pysäköintipaikkoja, myös liian vähän vieraspaikkoja.

Sipoon pysäköintilinjaukset (pdf) 

 

 

Viimeksi muokattu 05.07.2022