Rosk’n Roll tiedottaa: Lietteenkuljetuksiin muutoksia lähivuosina

Asiakkaille vaivatonta

Kiinteistöjen omistajille saostus- ja umpisäiliölietteen tyhjennyspalvelu tulee olemaan jatkossakin hyvin helppo ja vaivaton. Kaivon tyhjennyksen ja lietteen kuljetuksen voi tilata Rosk’n Rollilta silloin kun sille on tarvetta. Vaihtoehtoisesti Rosk’n Rollin kanssa voi sopia saostuskaivoille määräajoin tehtävästä tyhjennyksestä, jolloin asiakas saa ennakkoilmoituksen tulevasta käynnistä eikä hänen tarvitse muistaa asiaa itse.

Alueen jätehuoltomääräyksissä on määritelty se, kuinka usein kaivot tulee minimissään tyhjentää. Näin tulee olemaan jatkossakin.

”Jos asiakas ei jostain syystä muista tilata tyhjennystä määräajoin, me olemme häneen yhteydessä. Koskaan ei tietenkään tulla kiinteistölle ilman ennakkoilmoitusta”, lisää palvelu- ja kehitysjohtaja Marko Printz.

”Tiedostamme hyvin, että lietteenkuljetus on hyvin erilaista palvelua kuin seka- ja hyötyjätteiden kuljetus. Tätä varten rakennetaan siis myös ympärivuorokautinen päivystyspalvelu.”

Asiakkaiden kaivojen tiedot tarkastetaan ja täydennetään asiakkaan ensimmäisen lietteenkuljetustilauksen yhteydessä. Samalla varmistetaan, että kaivojen sijainnit, kulkuyhteydet ynnä muut seikat, jotta tyhjennys hoituu sujuvasti

”Erilaisia kiinteistöjä varten tarvitaan erilaista kalustoa. Huomioimme tämän kuljetusten kilpailutuksissa. Jos kiinteistölle on päästy tähänkin asti, sinne päästään myös jatkossa”, Printz toteaa.

”Muualla Suomessahan on monia alueita, joissa lietteenkuljetukset on järjestetty näin jo vuosien ajan. Käytämme suunnittelussa hyödyksi kollegojemme eli muiden kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden pitkää kokemusta”, Vesa Heikkonen mainitsee.

Kuljetukset kilpailutetaan

Rosk’n Roll ei itse omista kuljetuskalustoa, vaan se tulee kilpailuttamaan kaikki lietteenkuljetukset julkisena hankintana rullaavasti siten, että urakoita tulee tasaisesti tarjolle. Urakka-alueet mitoitetaan niin, että myös paikalliset yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Tavallisesti kunnallisissa kuljetusurakoissa on pitkät sopimusajat, mikä antaa urakoitsijoille mahdollisuuden investoida kalustoon.

”Arvioimme kuljetusurakoitsijoiden töiden lisääntyvän, kun lietteenkeräyksen piiriin saadaan kattavasti kaikki ne kiinteistöt, jotka siihen määräysten mukaan kuuluvat”, Heikkonen huomauttaa.

”Pienemmälläkin yrityksellä mahdollisuus tulla valituksi, ja esimerkiksi erilaiset yhteenliittymät ja aliurakointi tullaan sallimaan näissä kilpailutuksissa. Riittää, että yrityksellä on kalusto ja osaaminen ja yrittäjä tekee tätä ammatikseen eli on jätehuoltorekisterissä ja lakisääteiset velvoitteet hoidettu”, Marko Printz sanoo.

Toistaiseksi ei kiinteistöjen omistajien eikä alueen lietteenkuljetusyrittäjien tarvitse tehdä mitään. ”Ensi vuonna Rosk’n Roll on yhteydessä kaikkiin tiedossa oleviin alueen urakoitsijoihin, sillä haluamme keskustella heidän kanssaan ja kuulla heidän näkemyksiään osana palvelun suunnittelua ennen varsinaisen tarjouskilpailun avaamista.”

Suunnitteilla on tehdä ensimmäiset kilpailutukset vuonna 2023, ja vuonna 2024 alkaisivat ensimmäiset Rosk’n Rollin järjestämät lietteenkuljetukset. Rosk’n Roll tiedottaa asiakkaille käytännön järjestelyistä tarkemmin sitä mukaa kun alueet ja kunnat liitetään uuteen järjestelmään.

 

Viimeksi muokattu 23.09.2021