Rosk’n Roll tiedottaa: Lajiteltujen jätteiden tyhjennysmaksut alenevat, sekajäteastioiden tyhjennysmaksuihin maltillisia korotuksia

Itä- ja Länsi-Uudellamaalla otetaan jälleen yksi askel kohti EU:n asettamia kierrätystavoitteita, kun 1.3.2022 astuvat voimaan Uudenmaan jätelautakunnan eilen hyväksymät uudet jätteenkeräystaksat. EU-maita koskevan jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Suomen yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli noin 43 prosenttia vuonna 2019.

Ohjaavalla hinnoittelulla kannustetaan lajittelemaan

Biojätteen sekä muovi- ja lasipakkausten, kartongin ja metallin jätteentyhjennysmaksuja alennetaan Itä-Uudenmaan kunnissa 3–16 prosenttia. Astiatyhjennysten hintoja alennetaan, jotta lajittelu koettaisiin myös kustannusten myötä entistä houkuttelevammaksi.

”Monet asiakkaat hyötyvät muutoksesta taloudellisesti. Taustalla on kuitenkin vielä tärkeämpi syy, eli ympäristöhyödyt. Kun lajitellut jätteet saadaan kerättyä erikseen, säästetään neitseellisiä raaka-aineita. Näin jokainen voi helposti tehdä ympäristötekoja arjessaan”, toteaa Rosk’n Rollin palvelu- ja kehitysjohtaja Marko Printz.

Rosk’n Rollin keräämistä biojätteistä saadaan mm. biokaasua, muovista uusiomuovia, lasipakkauksista uusien lasipakkausten materiaalia, kartongista esimerkiksi uusiokartonkia pahvihylsyihin ja metallista raaka-ainetta metalliteollisuuteen.

Sekajätetyhjennysten määrään pystyy vaikuttamaan

Sekajätetyhjennysten asiakasmaksut nousevat Itä-Uudellamaalla käsin siirrettävien jäteastioiden osalta – jäteastian koosta riippuen 4–5 prosenttia. Muiden jätesäiliöiden tyhjennysmaksut eivät nouse. Korotukset kohdistetaan maksuihin kunnissa, joissa tyhjennysmaksujen korotuspaine on suurin.

Sekajäteastioiden tyhjennysmaksuja on Itä-Uudellamaalla korotettu viimeksi vuonna 2013. Korotuspainetta aiheuttaa mm. polttoaineiden hinnannousu.

Omakotitalojen yleisimmässä astiakoossa, 240-litraisessa jäteastiassa, maksun korotus on 4 prosenttia, mikä tarkoittaa käytännössä kunnasta riippuen noin 0,25 €:n nousua kertatyhjennysmaksussa. Vuositasolla vaikutus yleisellä kahden viikon astiatyhjennysvälillä on näin ollen yksittäiselle omakotitaloudelle noin 6,5 €.

”Omakotiasuja voi helpoiten säästää sekajätemaksussa kompostoimalla biojätteet lämpöeristetyssä kompostorissa sekä lajittelemalla hyötyjätteet erikseen. Tällöin sekajäteastian tyhjennysväliksi voi saada jopa 8 viikkoa. Myös biojätekeräys on mahdollista saada omakotitaloon. Sen voi tilata vaikka yhteisenä naapurien kanssa, jolloin kustannukset jakautuvat useammalle”, vinkkaa Printz.

”Taloyhtiö puolestaan voi lisääntyvän lajittelun myötä korvata sekajäteastioita esimerkiksi muovipakkausten keräysastioilla. Näin kustannukset taloyhtiölle laskevat, kun muovipakkausastian tyhjennysmaksu on selvästi sekajäteastian tyhjennysmaksua alempi”, kertoo Printz.Esimerkiksi 660 litraisen muovipakkausastian tyhjennysmaksu on muutoksen jälkeen 6,84 € (aiemmin 7,44 €, muutoksen ollessa -8 prosenttia), kun samankokoisen sekajäteastian tyhjennysmaksu on muutoksen jälkeen esimerkiksi Porvoossa 10,11 € (aiemmin 9,62 €, muutoksen ollessa +5 prosenttia).

Asiakkaille viestitään heitä koskevista muutoksista hyvissä ajoin

Maksujen muutokset astuvat voimaan maaliskuun 2022 alussa. Taloyhtiöiden osalta tarkat tiedot hinnanmuutoksista menevät isännöitsijöille. Omakotiasujien ja mökkiläisten osalta viestin saa joko erillisenä kirjeenä tai laskun liitteenä henkilö, jolle jätehuoltolasku yleensäkin lähetetään. Monilokeroastioiden tyhjennysmaksut pysyvät ennallaan.

Lue lisää: Rosk’n Rollin verkkosivusto

 

Viimeksi muokattu 08.12.2021