Nikkilän kartanon keskuksen muutettu kaavaehdotus tulee asukkaiden kommentoitavaksi – kerrostalojen määrää vähennetty lisää

Ilmakuva kaava-alueen länsipuolelta. Kaavaehdotuksessa rakentaminen keskittyy nykyisille peltoalueille. Ollbäckenin purolaakso ja metsät jäävät virkistyskäyttöön.

Uusi versio kaavaehdotuksesta mahdollistaa Nikkilän kartanon keskukseen koteja noin 2 600 asukkaalle. Edellisestä ehdotuksesta asukasmäärää on siis vähennetty vielä usealla sadalla asukkaalla kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti.

Kerrostalojen määrää ehdotukseen on vähennetty voimakkaasti. Uudessa ehdotuksessa kerrostaloissa asuisi noin 500 ihmistä, kun aiemmassa ehdotuksessa kerrostaloasumista oli 900 henkilölle.

Kerrostalokortteleita on muutettu pientalokortteleiksi. Lisäksi noin yksi kolmasosa miniomakotitalotonteista on muutettu omakotitaloiksi. Liiketilojen määrä on pysynyt ehdotuksessa samana.

Ilmakuva asuinalueesta ja viheralueista. Teitä, taloja, metsää.
Ilmakuva puistoakselista. Kerrostalojen määrää on vähennetty ja pientalojen määrää on lisätty entisissä kerrostalokortteleissa.

Pientalokortteleita uutena mukaan ehdotukseen

Ehdotuksessa esimerkiksi Lukkarintien varren kerrostalokortteleista osa on muutettu rivitaloiksi. Riihimäen pohjoispuolen kerrostalokorttelit on muutettu pientalokortteleiksi. Samalla katu on muutettu pihakaduksi. Pientalokortteleita on lisätty myös townhousekortteleiden ja rivitalokortteleiden tilalle muutamassa kohdassa. Pientalot ovat uusi rakennustyyppi kaavassa. Juna-aseman lähellä oleva kerrostalokortteli on muutettu puolestaan townhousekortteliksi.

Julkisen rakennuksen tontti on siirretty alueen länsiosasta eteläosaan ja sen rakennusoikeutta on pienennetty noin 10 000 kerrosalaneliömetriä. Sen vanhalle paikalle on lisätty omakotitalotontteja ja rivitaloja. Uuden paikan alta on poistunut miniomakotitalotaloja.

Kaava-alueen luoteisosasta on pienennetty omakotikorttelialuetta vajaan kahden hehtaarin verran ja kasvatettu saman verran metsäaluetta. Kokonaisuudessaan omakotitalomaisen asumisen määrä ehdotuksessa kuitenkin kasvaa verrattuna alkuvuodesta nähtävillä olleeseen ehdotusversioon, jota jo sitäkin oli muutettu kaavaluonnosta pientalovaltaisemmaksi ja enemmän virkistysmetsää säästäväksi.

Kaavaselostukseen on myös tehty täydennyksiä, ja Nikkilän kartanon kulttuuriympäristöstä on valmistunut uusi selvitys. Pysäköintilinjauksia on tarkasteltu uudelleen siten, että saadaan varmistettua pysäköintipaikkojen riittävyys alueella.

Muutokset kaavaehdotukseen asukkaiden kommentoitavaksi

Uusi, muutettu kaavaehdotus ei ole vielä alueen lopullinen kaava. Ehdotuksesta ja siihen tehdyistä muutoksista pyydetään seuraavaksi palautetta asukkailta ja viranomaisilta. Ehdotus kuulutetaan nähtäville ja kommentoitavaksi lähiviikkoina.

Kaavan valmistelu jatkuu nähtävilläoloajan jälkeen, saatujen palautteiden pohjalta.

Linkit:

Nikkilän kartanon keskuksen kaavaehdotus kunnanhallituksen esityslistalla
Kaavan verkkosivu sipoo.fi:ssä

 

Ilmakuva asuinalueesta ja viheralueista. Teitä, taloja, metsää.
Ilmakuva Lukkarintien ympäristöstä. Jäljelle jäävät kerrostalot sijoittuvat Lukkarintien ympärille ja myös osa kerrostalokortteleista on muutettu Lukkarintien varrella rivitaloiksi.

 

Viimeksi muokattu 13.09.2022