Kuninkaantien työterveys esitetään yhtiöitettäväksi

Selvitys tehtiin Porvoon kaupungin, Sipoon kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteistyönä. Selvityksen lähtökohtana oli tarkastella kolmea vaihtoehtoa: 1) Kuninkaantien työterveys jatkaa liikelaitoksena, vaikka osa toiminnasta supistetaan 2) Kuninkaantien työterveys yhtiöitetään 3) Kuninkaantien työterveyden myynti.

– Kuninkaantien työterveyden yhtiöittämistä pidettiin selvityksen perusteella varsin yksimielisesti parempana vaihtoehtona kuin supistettua liikelaitostoimintaa tai liiketoiminnan myyntiä. Liikelaitos voidaan yhtiöittää, ja se ei edellytä merkittävää toiminnan muutosta, toteaa Kuninkaantien työterveyden toimitusjohtaja Heidi Räihä-Jaakola.

– Toiminnallisista ja taloudellisista lähtökohdista katsoen työterveyshuoltopalvelut olisivat tarkoituksenmukaista tuottaa yhteisesti Porvoon kaupungille, Sipoon kunnalle sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Yhteisesti tuotettuna palvelut kyetään tuottamaan tehokkaammin, laadukkaammin ja säilyttäen henkilöstön vahva osaaminen, Räihä-Jaakola jatkaa.

Uuden yhtiön tarkoituksena on tuottaa työterveyspalveluita Porvoon kaupungille, Sipoon kunnalle ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Yhtiön osakkeenomistus jakautuu Porvoon kaupungille, Sipoon kunnalle ja hyvinvointialueelle. Vielä ei ole suljettu pois muiden kuntien tai Porvoon kaupungin konserniyhtiöiden mahdollisuutta hankkia osakkeita yhtiöstä.

Hallitusten päätösten jälkeen asia etenee kevään 2022 aikana Porvoon kaupunginvaltuustoon, Sipoon kunnanvaltuustoon ja hyvinvointialueen valtuustoon päätettäväksi.

 

Viimeksi muokattu 24.03.2022