Kallbäckin risteyksen kiertoliittymän rakentaminen käynnistyy Söderkullassa ensi viikolla

Risteys sijaitsee Söderkullan keskustan länsipuolella.

Kiertoliittymän katusuunnitelmat on hyväksytty teknisessä valiokunnassa 31.11.2021. Rakennushankkeella varaudutaan alueen kasvavaan liikennemäärään.

Kiertoliittymän rakentaminen sujuvoittaa risteysalueen liikennöintiä, vähentää jonottamista ruuhka-aikoina sekä parantaa kaikkien tienkäyttäjien liikenneturvallisuutta. Osana rakennushanketta risteysalueen eteläpuolelle rakennetaan myös jalkakäytävä sekä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie.

Kiertoliittymän läpi tulee kulkemaan erikoiskuljetusreitti, joka on huomioitu yliajettavilla reunakivillä ja liikenteenjakajilla.

Kaikki työt pyritään tekemään ympyrän neljännes kerrallaan, jolloin liikenne pystyy ohittamaan työmaan mahdollisimman pienillä haitoilla.

Hankkeen urakoitsijana toimii Kuljetus ja maanrakennus Katupojat Oy.

Viimeksi muokattu 21.04.2022