Itä-Uudenmaan aluevaltuusto aloittaa hyvinvointialueen strategian laatimisen

– Hyvinvointialuestrategialla on suuri merkitys Itä-Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen ja pelastustoimen päätöksenteolle pitkälle tulevaisuuteen. Strategia ohjaa hyvinvointialueen toiminnan painopisteitä alueen asukkaiden tarpeiden mukaan ja kertoo, mihin suuntaan palveluita ollaan kehittämässä, toteaa aluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Vestman.

Hyvinvointialueille on asetettu valtakunnalliset tavoitteet, jotka valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi. Jokainen hyvinvointialue määrittelee omat, konkreettiset tavoitteensa ja tavoitetilansa omassa strategiatyössään. Nykytilasta koottu tieto varmistaa, että strategiassa on selkeitä painopistealueita ohjaamassa toimintaa. Strategian kannalta oleellista on myös tietoon perustuva ennakointi palvelutarpeen muutoksista.

Lähtökohtana paikallisten asukkaiden tarpeet

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen strategian lähtökohtana ovat alueen seitsemän kunnan asukkaat ja heidän hyvinvointinsa. Osana hyvinvointialueen valmistelutyötä aluevaltuutetuille on kerätty tietopaketti alueen erityispiirteistä, väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä palvelutarpeista.

Myös asukkaiden, henkilöstön ja muiden sidosryhmien osallistumista hyvinvointialueen suunnitteluun on alusta alkaen pidetty valmistelussa tärkeänä, ja heitä on kutsuttu mukaan osallistumaan ja ideoimaan hyvinvointialueen strategiaa.

– Keräsimme helmikuussa asukkailta ja henkilöstöltä vastauksia avoimeen kyselyyn hyvinvointialueen tulevaisuudesta. Olemme koostaneet myös asukkaiden toiveista ja ideoista taustamateriaalin, jota aluevaltuutetut pääsevät työstämään seminaarissa asiantuntijoiden johdolla, kertoo vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Silvennoinen.

Strategian valmistelu jatkuu pitkälle syksyyn

Strategian suunnittelu jatkuu aluevaltuuston työpajoissa lähikuukausina. Tavoitteena on, että aluevaltuusto pääsee hyväksymään hyvinvointialueenstrategian syyskuussa 2022.

Ensimmäisessä vaiheessa hyvinvointialuestrategiaan kootaan alueen pitkän aikavälin tavoitteet huomioiden alueen taloudelliset reunaehdot. Tämän jälkeen suunniteltavaksi tulee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia, joka määrittelee, miten palvelut toteutetaan hyvinvointialueella. Pelastustoimen osalta vastaava dokumentti on palvelutasopäätös.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueeseen kuuluu seitsemän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluista siirtyy kunnilta hyvinvointialueelle 1.1.2023.

 

Viimeksi muokattu 07.04.2022